resupinat

Bild för admin Written by admin On the
fruktkropp tätt tryckt mot underlaget och med det sporproducerande skiktet på utsidan, hos vissa tickor och skinnsvampar. Resupinat betyder egentligen ”tillbakaböjd”.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.