randdelta, randplatå

Bild för admin Written by admin On the
deltaformad randbildning av rullstensgrus och sand som avsatts i issjö eller hav. Det har transporterats av en isälv och avsatts utanför isfronten under ett uppehåll i dess tillbakaryckning. Randdelta som byggts upp till högsta kustlinjen benämns HK-delta och används för att bestämma nivån på HK.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.