pyrrolizidinalkaloider

Bild för admin Written by admin On the
en grupp mycket giftiga alkaloider. De påträffas hos vissa korgblommiga växter, strävbladiga växter och ärtväxter. tex. släktet Senecio, med bl.a. korsört (Senecio vulgaris) och stånds (Senecio jacobaea), som kan förorsaka förgiftningar med leverskador hos betande boskap. Gifterna förstörs inte vid torkning eller ensilering. Pyrrolizidinalkaloider är också tumörframkallande. Monarkfjärilen och andra närbesläktade arter suger på växter som innehåller pyrrolizidinalkaloider. Den giftiga substansen utnyttjas som skydd mot predatorer, och dessutom använder hanarna den för att tillverka parningsstimulerande feromon.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.