predation

Bild för admin Written by admin On the
förhållandet att ett djur, en predator, dödar och helt eller delvis äter upp ett annat djur. Det kan vara svårt att sätta gräns mellan predation och vissa typer av parasitism (parasitoider). Vissa fall av konsumtion av växtdelar betecknas också numera ofta som predation (t.ex. däggdjurs och insekters s.k. fröpredation). När predatorn och bytet är av samma art används begreppet kannibalism. Djur som lever av rov har tidigare kallats rovdjur, vilket numera helst skall undvikas, eftersom rovdjur används som namn på en speciell, systematisk grupp, nämligen däggdjursordningen Carnivora.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.