Skogsencyklopedin

Phytophthora

Phytophthora

är markbundet microskopiska algsvampar. Phytophthora är ett kluster av olika arter. I Sverige drabbas främst bok- och ekskogar i södra delen av landet och prider sig i vattendrag, pölar och i vattnet i jorden runt rötter och infekterar trädet från rotsystemet. Sedan svälter trädet ihjäl. Phytophthora kan lätt spridas vidare via skor och maskiner. Det är främst äldre träd som angrips och sjukdomen förkortar omloppstiden. Ett Phytophthora-angrepp kan göra skillnad för nedbrytningsprocessen av veden och bli avgörande för vilka arter som kommer att kunna leva i det döda trädet. Den svampart som först koloniserar trädet blir avgörande för hur an­vändbar veden blir för efterkommande svampar och insekter. Det är möjligt att Phytophthora påverkar denna första svamp.
Angreppen har ökat stadigt sedan 2010 då den gjorde debut i Pildammsparken i Malmö.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb