paraplyart

Bild för admin Written by admin On the
art som är lätt att identifiera och som anses vara ett ”paraply” för andra känsliga arter. Genom att vidta åtgärder för paraplyartens bevarande så skyddas också de andra känsliga arterna. Vitryggig hackspett anses vara en sådan art.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.