Skogsencyklopedin

Matrisfub

Metoden utgår från att toppdiametern mäts och att hela stockens volym sedan beräknas med en formel (toppformtalsmatris). Formeln baserar sig på en genomsnittlig avsmalning på stockar. Jämförelser har visat att Matrisfub i genomsnitt stämmer väl med den volym som beräknas genom att mäta både stockens rot- och toppdiameter. Men Matrisfub kan både över- och underskatta den verkliga volymen eftersom ett stockparti kan ha olika avsmalning. Källa: Skogskunskap

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb