märgelgrav

Bild för admin Written by admin On the
håla som är resultatet av att man där brutit märgel att användas för markförbättring. Märgelgravar förekommer huvudsakligen i slättbygder i södra Sverige (Skåne), där berggrunden utgörs av kalksten, ofta i sluttningar men ibland också på jämn mark och då ofta ute i en åker. Gamla nedlagda märgelgravar är i allmänhet vattenfyllda och i vissa fall delvis igenväxta. Märgelgravar och de snarlika dödishålorna utgör viktiga reträttplatser för många djur- och växtarter i det ensartade odlingslandskapet.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.