Skogsencyklopedin

lövsprickning

då bladen spricker ut ur knopparna på lövträd och buskar. Detta sker när knopparnas vila upphör och bladanlagens tillväxt påbörjas, vilket hos en del växter (t.ex. bok) styrs av dagslängden och är tämligen oberoende av väderleken, medan den hos andra växter är mer beroende av temperaturen. Tidpunkten för lövsprickningen varierar mellan arterna och inträffar bland vanliga svenska träd, i de flesta fall senast hos ask.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb