lian

Bild för admin Written by admin On the
vedartad klätterväxt som huvudsakligen förekommer i tropiska områden. Besksöta, murgröna och vildkaprifol är vildväxande lianer som finns i Sverige.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.