leveransrotpost

Bild för admin Written by admin On the
skog på rot för avsalu där netto vanligen är fastställt på förhand medan volymen mäts in efter avverkning. Jfr rotpost, avverkningsuppdrag.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.