kronoöverloppsmark

Bild för admin Written by admin On the
mark som blev över och kvar i kronans ägo när kronomark delades ut till nybyggare i Norrlands inland. En del kronoöverloppsmark överfördes tillsammans med kronomark till kronoparker. Marker som blev över för att de låg avlägset eller innehöll för lite produktiv skogsmark kallades kronoöverloppsmarker respektive oavmätta (icke kartlagda) kronomarker. Kronoöverloppsmarken omfattar en total areal av drygt 1,5 miljoner ha, mest kalfjäll och större vatten. För kronoöverloppsmark gäller särskilda regler enligt rennäringslagen. Jfr kronoskog, kronopark.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.