korvsjö

Bild för admin Written by admin On the
hästskoformad sjö bildad genom att en meander blivit avsnörd när ett meandrande vattendrag ändrat sitt lopp.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.