konstruktionsvirke, K-virke

Bild för admin Written by admin On the
hållfasthetssorterat virke avsett för konstruktions- eller byggnadsdelar med huvudsaklig uppgift att bära last t.ex. takstolar och bärande väggar. Konstruktionsvirke finns i olika hållfasthetsklasser: C14, C18, C24, C30 och C35 (tidigare K14, K18, K24, K30, där K12 ersatte vad som tidigare benämndes Ö-virke). Beteckningarna anger värdet på den karakteristiska böjhållfastheten. Minst 95 % av virkesstyckena i ett parti ska uppvisa ett värde som är lika med eller överstiger den karakteristiska hållfastheten. Jfr T-virke.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.