kloritskiffer

Bild för admin Written by admin On the
bergart bestående av klorit samt kvarts eller fältspat. Oftast är klorit en omvandlingsprodukt efter biotit, amfibol och pyroxen. Utgångsbergarter kan vara intrusiva eller vulkaniska basiska bergarter eller biotitrika sedimentbergarter.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.