kisel, (Si)

Bild för admin Written by admin On the
det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan (27 %) och hydrosfären efter syre. Kisel förekommer nästan enbart i förening med syre i kiseldioxid (kvarts) och silikater. Kisel ingår i vissa växter (kiselalger, fräken, gräs) och i djurriket i bindväv och fjädrar. Det används av bl.a. kiselalger och många svampdjur (glas-, horn- och kiselsvampar) som skelettmaterial, då i form av derivat av kiselsyra. Vissa växter t.ex. fräken och en del gräs, tar upp kisel i stora mängder i s.k. kiselceller. Vilken fysiologisk funktion kisel har hos dessa växter är oklart, men bladen hos många växter lagrar in kiselsyra som försvar mot betande djur. Växtens stadga och tillväxt kan också bli lidande vid brist på kisel. Av odlade växter är ris särskilt kiselberoende.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.