Skogsencyklopedin

Kemikalieinspektionen, KemI

är den myndighet som på regeringens uppdrag ser över lagar och regler för bland annat import, försäljning och användning av kemikalier i Sverige. 
De verksamma ämnena i en produkt godkänns på EU-nivå innan KemI beslutar om de varunamn som säljs i Sverige.
Kommersiella produkter har ett tidsbegränsat godkännande som reglerar användningen och som omprövas, förlängs eller avslutas. 

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb