kaolinit

Bild för admin Written by admin On the
ett monoklint, vattenhaltigt lermineral av aluminiumsilikat (Al2Si2O5(OH)4) tillhörande gruppen skiktsilikater (fyllosilikater). Kaolinit är vitt, gråaktigt eller gulvitt och bildas när fältspatshaltiga bergarter vittrar. I Sverige förekommer kaolinit bland annat på Ivö i Skåne. Huvudbeståndsdel i de flesta kaolinleror.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.