Skogsencyklopedin

jättegryta, glacial jättegryta

hål eller markerad fördjupning i fast berg eller större, lösa block, bildat genom evorsion. Flera typer finns: älvgrytor bildas i vattenfall eller forsar, glaciala jättegrytor har bildats under inlandsisen, strandgrytor har bildats av havsvågor med hjälp av strandklapper, vittringsgrytor har bildats genom vittring och finns i södra Sverige. Övriga former återfinns över hela landet med koncentrationer till vissa platser.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb