jättegryta, glacial jättegryta

Bild för admin Written by admin On the
hål eller markerad fördjupning i fast berg eller större, lösa block, bildat genom evorsion. Flera typer finns: älvgrytor bildas i vattenfall eller forsar, glaciala jättegrytor har bildats under inlandsisen, strandgrytor har bildats av havsvågor med hjälp av strandklapper, vittringsgrytor har bildats genom vittring och finns i södra Sverige. Övriga former återfinns över hela landet med koncentrationer till vissa platser.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.