jakaranda

Bild för admin Written by admin On the
(1) (Jacaranda mimosifolia) ett upp till 15 m högt träd som i tropiska länder är mer eller mindre vintergrönt och i subtropiska länder lövfällande. Jakarandan är ett vackert park- och alléträd i varmare trakter men utgör på sina håll ett besvärligt ogräs. Veden är mjuk och används till tändstickor och träkol.
- (2) handelsnamn på virke av brasilianskt rosenträ (Dalbergia nigra) och även av andra arter av samma släkte. Jfr palisander, Dalbergia.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.