issjö, glacial sjö

Bild för admin Written by admin On the
sjö bildad av smältvatten från en glaciär eller inlandsis, i regel genom dämning mellan glaciärisen och sluttningar i terrängen. Under inlandsisens avsmältning uppkom några större issjöar t.ex. Baltiska issjön, Sydsvenska issjökomplexet och Centraljämtska issjön.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.