hydrolys

Bild för admin Written by admin On the
kemisk sönderdelning (av ett ämne) genom att ämnet eller flera delar därav reagerar med vatten.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.