Skogsencyklopedin

humus, humusämnen

organiskt material i olika nedbrytningsstadier, i den svenska skogsmarksläran definierat som organiskt material under nedbrytning, t.ex. vissa löv och barr, nedfallna kvistar, döda insekter och markdjur. Humus bildas ur naturliga organiska material genom nedbrytning, omlagring och polymerisation genom humifiering. Humusämnena bildar en mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i jord och torv, men är ingen kemiskt enhetlig ämnesgrupp. Ofta förekommer sura grupper i humusämnena. Humus förekommer främst i de översta skikten av en jordmån – i podsoler benämnt mårlager eller humuslager, och i brunjordar benämnt mull, som då avser en humusform.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb