fytotron

Bild för admin Written by admin On the
klimatkammaranläggning där växter odlas i en så gott som helt reglerad yttre miljö och där växters reaktion på olika ljus-, temperatur- och fuktighetsförhållanden kan studeras. Vid gamla Skogshögskolans område på Frescati i Stockholm finns Sveriges första fytotron, invigd 1964. Sedan dess har många anläggningar med liknande funktioner tillkommit.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.