fjällkedjan, skandinaviska fjällkedjan, Skanderna

Bild för admin Written by admin On the
bergskedja med nordsydlig riktning i Sverige och Norge. Fjällkedjan, eller Skanderna utgör en del av Kaledoniderna och sträcker sig c:a 165 mil från Nordkap i norr till Stavanger i söder. Den är Skandinaviens yngsta större del av jordskorpan. Ursprungligen bildades den under ordovicium och silur för 510–400 miljoner år sedan när en östlig del av den nordamerikanska litosfärsplattan (Laurentia) kolliderade med den eurasiska plattan (Baltica) och alla kontinenter samlades till en superkontinent, Pangea. Denna kollision resulterade i den kaledoniska bergskedjeveckningen. Den hopskjutna bergskedjan började genast utsättas för olika nedbrytande (exogena) krafter, bl.a. fysikalisk och kemisk vittring genom rinnande vatten och vind. Så småningom nöttes bergskedjan ner till en ganska plan bergyta ungefär i nivå med havsytan. För c:a 70 miljoner år sedan var området där Skanderna ligger idag närmast ett slättland, ett s.k. peneplan liknande det subkambriska peneplanet som karakteriserar Syd- och Mellansverige. I takt med att plattorna, som kolliderat började röra sig från varandra för c:a 70 miljoner år sedan bildades en öppning där Nordatlanten kom att ligga. Vid uppsprickningen höjde sig området på vardera sidan om sprickzonen med upp till 2 000 meter. Höjningen öster om sprickan inträffade längs norska västkusten. Dagens fjällkedja med höga berg och djupa dalar är alltså vad som idag – efter de nedbrytande krafternas arbete fram till dags dato – återstår av denna ursprungligen plana yta.