Skogsencyklopedin

femtreskog, 5:3 skog

vardaglig benämning på bestånd där ”skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande” enligt § 5:3 i skogsvårdslagen. Skyldighet föreligger då att anlägga ny skog enligt § 5 inom 3 år eller inom tid som skogsvårdsstyrelsen bestämmer. Fram till 1991 utbetalades statligt stöd för sådana åtgärder. Barrskogar som tidigare dimensionsavverkats och lövbestånd på nedlagda betesmarker är vanliga exempel på femtreskogar. Lagkravet på åtgärder för att öka produktionen i dessa skogar har kritiserats ur naturvårdssynpunkt. Se även restbestånd.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb