femtreskog, 5:3 skog

Bild för admin Written by admin On the
vardaglig benämning på bestånd där ”skogens tillstånd är uppenbart otillfredsställande” enligt § 5:3 i skogsvårdslagen. Skyldighet föreligger då att anlägga ny skog enligt § 5 inom 3 år eller inom tid som skogsvårdsstyrelsen bestämmer. Fram till 1991 utbetalades statligt stöd för sådana åtgärder. Barrskogar som tidigare dimensionsavverkats och lövbestånd på nedlagda betesmarker är vanliga exempel på femtreskogar. Lagkravet på åtgärder för att öka produktionen i dessa skogar har kritiserats ur naturvårdssynpunkt. Se även restbestånd.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.