fångstgrop

Bild för admin Written by admin On the
rund eller oval grop med 3–4 m diameter och 1‑2 m djup som användes för att fånga älg eller ren. Fångstgropar placerades på kända viltstråk eller där djuren hade sin matplats. Fångstgroparna täcktes med ris och mossa, och försågs ofta med stängsel som fållade in bytesdjuren i gropen. Fångstgropar förekommer såväl i stråkformade system som utspridda i terrängen. Fångstgropar har använts från c:a 4000 f.Kr. och i huvudsak fram till 1600-talet. De förbjöds 1864. Över 27 000 fångstgropar har påträffats i Sverige, nästan uteslutande i Norrland. En särskild form av fångstgrop är varggropen.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.