dvärgbuske, ris, nanolignid

Bild för admin Written by admin On the
lågvuxen vedväxt, mer eller mindre busklikt förgrenad och icke klättrande. Konventionellt sätts gränsen mot buske vid 80 cm höjd. Internationell livsformsterm är nanolignid. På latin heter dvärgbuske fruticulus. Jfr buske, halvbuske.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.