Skogsencyklopedin

denitrifikation

kemisk frigörelse av kvävgas, dikväveoxid eller kväveoxid från nitrat eller nitrit i syrefattiga miljöer genom mikroorganismers inverkan. Denitrifikation hör hemma i stillastående vatten eller vattensjuka marker. Avgivandet av dikvävoxid bidrar till växthuseffekten och minskar ozonhalten i atmosfären. Jfr nitrifikation, kvävefixering.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb