buske

Bild för admin Written by admin On the
vedväxt som är högvuxen, men ej klättrande, och som saknar genomgående huvudstam. Stammen hos buskar är förgrenad från sin nedre del ovan eller under markytan. Orsaken till buskformen varierar: i huvudsak är den apikala dominansen så svag att basala knoppar kan skjuta (hassel, rönn, slån), i andra fall orsakar apikal blomning att toppskotten inte kan växa vidare (syrén, olvon). Gränsen mellan träd och buske är ibland flytande: rönn och hägg kan växa i båda formerna. Konventionellt sätts gränsen mellan buskar och dvärgbuskar (ris) vid 80 cm höjd. Parvolignid är den internationella benämningen, frutex är den latinska och shrub den engelska. Jfr dvärgbuske, träd.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.