blomställning

Bild för admin Written by admin On the
blommor som är regelbundet ordnade i en samling, ibland så tättsittande att de ofta uppfattas som en enda blomma, t.ex. hos prästkrage och hundkäx. Blomställning kan vara enkel eller sammansatt, begränsad (cymös) eller obegränsad (racemös). Den begränsade kallas knippe och utvecklas först med en toppblomma och senare med sidoblommor (bl.a. neljikväxter). Den obegränsade blomställningens alla blommor anläggs på sidorna av blomställningsaxeln. Bland de obegränsade blomställningarna finns klase, kolv (ax), korg, flock, kvast och hänge. Vissa växter har inga egentliga blomställningar. Hos dem sitter blommorna i stället ensamma eller väl åtskilda i stjälkens topp.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.