blånad, (blåträ), blåved

Bild för admin Written by admin On the
blåaktig missfärgning hos virke orsakad av blånadssvampar. Dold blånad, eller inre blånad är inre missfärgning som inte syns på ytan hos virke. Sådan blånad uppkommer ibland i samband med torkning då ytveden har skyddats genom kemisk behandling. Exempel på blånad är brädgårdsblånad, insektsblånad, luftblånad, ändblånad och stockblånad. Jfr blåträ.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.