bittersalt, epsomsalt, engelskt salt

Bild för admin Written by admin On the
hydrat av magnesiumsulfat med formeln MgSO4.7H2O. Saltet framställdes första gången 1694 ur mineralkällorna i den engelska kurorten Epsom. Den ljusa mineraljorden kring källan kallades magnesia alba officinalis (alba = vit), som är detsamma som mineralet epsomit. Havsvatten innehåller naturligt magnesiumsulfat, varför det koksalt (natriumklorid, NaCl) som utvinns genom indunstning av havsvatten i saliner alltid är förorenat med en hel del magnesiumsulfat. Magnesiumsulfat har laxerande verkan.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.