årsmån

Bild för admin Written by admin On the
klimatbetingelser (främst marktempera­tur och markfuktighet) som råder under vår och försommar ett visst år, och som är direkt avgöran­de för en lyckad sådd.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.