älvsediment

Bild för admin Written by admin On the
avlagring som bildats och fortfarande bildas som bankar utmed älvlopp eller som deltan vid älvmynningar. Älvsedimenten är ofta väl sorterade och fattiga på organiskt material medan svämsedimenten vanligen är ofullständigt sorterade och uppblandade med organiskt material. Se även svämsediment. Jfr havssediment.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.