Skogsencyklopedin

Abies, ädelgran

barrträdssläkte (latinskt namn Abies) med omkring 50 arter hemmahörande i norra halvklotets tempererade och boreala zoner. De är främst sekundärträd och växer ofta på friska ståndorter med god jord. Stammens bark är slät, hos många arter försedd med kådlåpor, kådblåsor. De europeiska och amerikanska arterna har (åtminstone som unga) slät och grå bark medan många av de asiatiska arterna har typisk flagbark. Kottarna, som mognar på ett år, är upprätta och faller sönder medan de ännu sitter kvar på trädet, oftast samlade i toppen. Barren är trubbiga, platta och ganska mjuka, i regel med grön, glänsande översida och vit undersida. De sitter fästade på skotten med en liten ”sugskiva”, till skillnad mot arter i släktet Picea.
Många av arterna har begränsad skogsekonomisk betydelse, men vissa är viktiga i hortikulturen. Virket från abiesarterna kan i många fall jämföras med vanlig gran. Veden innehåller inga hartskanaler och är till färgen något ljusare än vanlig gran. Veden har goda fiberegenskaper men virke av ädelgranar skall inte användas där det finns en betydande risk för röta.
Bland abiesarterna märks främst silvergran (A. alba) som odlas intensivt i Europa, nordmannsgranen (A. nordmanniana) som säljs som julgran under namnet kungsgran, den nordamerikanska balsamgranen (A. balsamifera) som är en av de få arter som finns över en stor areal, kustgran (A. grandis) som är en amerikansk art som odlas med stor framgång i Europa, kaskadgran (A. procera) som är den mest värdefulla arten för pyntegrönt, sibirisk ädelgran (A. sibirica) som är den mest utbredda ädelgranen. Jfr exoter.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb