Frågelådan

Vilket pris kan det vara för arrende av skogsmark?

31 augusti 2020

Frågeställare
Johan
tisdag, 13 oktober, 2020 - 08:22

Fråga

Hej!

Vad skulle ett pris för arrende av skogsmark kunna vara? Arrendet skall avse normalt brukande av skogen. Finns det någon korrelation mellan marknads- eller taxeringsvärde och ett arrendepris?

Svar

Hej Johan!

Ett arrende för skogsmark är mycket ovanligt om det inte är jordbruksmark med energigröda, ex. hybridasp, salix. Då utgår vanligt arrende för åkermark eller betesmark.

Svårigheten med att arrendera skogsmark är att du har ojämna intäkter och kostnader. Fram till att skogen är ca 30 år har du bara kostnader i form av markberedning, plantering, återväxtkontroll och röjningar. From 30-årsåldern kan man börja gallra skogen och det i sig genererar intäkter fram till slutavverkningen. Att hitta ett snitt för ett arrende för skogsmarken ser jag inte som lämpligt. Är man inte aktiv som skogsägare så kan det istället vara aktuellt med en förvaltning där man vanligtvis betalar en skogligt bildad person att se till så att skogen sköts på ett tillfredställande vis. Vanligtvis betalar man då en årlig kostnad per ha och år. Ibland utgår även en del premie för avverkat virke.

Korrelation mellan marknads- eller taxeringsvärde och förvaltning är inte lämpligt. Inte heller för ett fiktivt arrende. Förvaltningen bör ske utifrån skogens förutsättningar. Finns det eftersläpande åtgärder i form av skogsvård eller skoglig skötsel bör förvaltningsavgiften vara något högre än om en förvaltare tar sig an en redan välskött skog.

Med vänliga hälsningar
Mats Fröjdenstam

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb