Frågelådan

Vilken betydelse har urskogen för mångfalden i ett område?

21 januari 2020

Frågeställare
nora
onsdag, 29 januari, 2020 - 15:09

Fråga

Hej!

Vilken betydelse har urskogen för mångfalden i ett område?

Svar

Hej Nora!

Urskog (helt orörd skog) och naturskog (skog med viss mindre påverkan av människor) har ofta en annan artsammansättning än kulturskogar (brukade skogar). Till exempel är vissa svampar beroende av lång trädkontinuitet för sin överlevnad. Ett annat exempel är att urskogar ofta innehåller stora mängder död ved, som är viktig för bl.a. insekter, mossor, lavar och svampar. Urskogar och naturskogar ökar därför normalt den biologiska mångfalden i ett skogslandskap. I Sverige finns en ambition att både bruka skogen för produktion av råvaror som bidrar till att göra landet mindre beroende av fossila råvaror, och bevara den biologiska mångfalden. Därför avsätts vissa naturskogar/urskogar såsom reservat.   

Mvh
Göran

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb