Frågelådan

Vilka regler gäller för självföryngring av skog?

1 januari 2021

Frågeställare
Anders Gahnhed
onsdag, 27 januari, 2021 - 12:00

Fråga

Vilka regler gäller för självföryngring av skog?

Svar

Som markägare har man enligt Skogsvårdslagen (se b.la. 5 §, Anläggning av skog på skogsmark) en skyldighet att använda beprövade metoder och trädslag som passar marken. Åtgärder, ex. plantering, sådd eller naturlig föryngring ska genomföras senast under tredje året efter avverkningsåret. Samma regler gäller alltså oavsett föryngringsåtgärd. Om antalet plantor är för få, måste hjälpplanering ske. Löv räknas också som säkerställd föryngring så på de allra flesta marker klarar man lagkraven utan föryngringsåtgärder. Fjällnära, på magra marker, marker med högt betstryck m.m. kan det dock krävas åtgärder för att klara lagkraven. Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det även bättre att säkerställa återbeskogning så snart som möjligt efter avverkning, med lämpliga trädslag för marken, för att inte förlora tillväxt.

Besvarat av:

Mats Fröjdenstam, skogsmästare, reg. fastighetsmäklare

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb