Frågelådan

Vilka regler gäller för en markägare med granplantering?

6 december 2019

Frågeställare
Anna Mijh
onsdag, 15 januari, 2020 - 05:59

Fråga

Hej!

Vilka regler gäller för en markägare med granplantering, om hans granar skulle blåsa ner över ett hus/en byggnad på en närliggande tomt. Vad gäller, hur nära en tomt får planteringen börja och hur nära byggnader får planteringen ligga?

Svar

Hej Anna!

Om fastigheterna ligger inom detaljplan eller tätbebyggt område så kan det finnas bestämmelser som begränsar hur nära fastighetsgränsen träd får planteras, eventuell maxhöjd m.m. Om det är en lantligt belägen fastighet som gränsar till ren skogsmark så finns det inte några sådana bestämmelser. Där får skogsägaren plantera och bedriva skogsbruk fram till fastighetsgränsen. Om det gäller nedlagd jordbruksmark ska en skyddszon mot bebyggelse lämnas.

Som markägare är man skyldig att ta ned träd som tydligt är på väg att falla och skada en grannes egendom eller förbipasserande. Gör man inte det så kan man bli skadeståndsskyldig. Behöver man som granne röja efter ev. storm kan man ha rätt till ersättning (rimlig sådan) för uppkomna kostnader.

Rötter, grenar och annan växtlighet som växt över tomtgränsen in till grannmarken har grannen rätt att ta bort om den skapar olägenhet (om inte växten/trädet skadas). Först ska markägaren beredas tillfälle att ta bort växt/träddelen. Åtgärdar inte markägaren detta har man rätt att ta bort växt eller träddelen fram till fastighetsgränsen, inte mer.

Som alltid kommer man väldigt långt med en god dialog. Ofta finns det en förståelse för en oro över fallande träd eller träd som beskuggar/stör.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb