Frågelådan

Vilka för- och nackdelar finns det med björk?

21 november 2018

Frågeställare
Arwa Alzahar
måndag, 14 januari, 2019 - 09:47

Fråga

Hej!

Vilka för- och nackdelar finns det med björk?

Svar

Hej Arwa!

Om något har fördelar eller nackdelar beror av betraktarens perspektiv. Ur ett landskapsbildsperspektiv, rekreationsperspektiv eller naturvårdsperspektiv har väl björken knappast några nackdelar, men många fördelar.

En skogsbrukare som mer ser till virkesproduktion och ekonomiska aspekter kanske framhåller följande:

Fördelar:

 • Föryngring sker ofta spontant och rikligt. Beståndsetablering kan därmed erhållas utan större kostnader
 • Björk växer snabbt i ungdomen och kan bl.a. användas som skärm för frostkänsliga trädslag
 • Omloppstiden är kort jämfört med gran
 • Trädslaget är relativt robust om man bortser från betesskador
 • Virket har hög densitet och är utmärkt för vedeldning
 • Virket är också eftertraktat för massaproduktion och för närvarande är massavedspriserna höga
 • Virket är utmärkt för möbeltillverkning. Bl.a. är böjhållfastheten hög (högre än hos ek) och det går därmed att tillverka smäckra konstruktioner

Nackdelar:

 • Spontan föryngring av björk kan innebära avsevärda röjningskostnader i barrkulturer och under 70-talet betraktades björk närmast som ett ogräs
 • Naturligt föryngrad björk får ofta dålig virkeskvalitet och har låg produktion. Detta är särskilt uttalat i södra Sverige
 • Ofta förekommer omfattande betesskador som avsevärt förvärrar problemen med dålig virkeskvalitet och låg tillväxt
 • Det finns förädlat material som ger god kvalitet, även i södra Sverige, och hög tillväxt, men föryngringen måste oftast skydda mot viltbeting. Därmed blir föryngringskostnaderna höga
 • Björkar i vissa bestånd har ofta en hög frekvens av träd med rödkärna, vilket inte är eftertrakta av industrin
 • Efterfråga på björktimmer i södra Sverige ligger för närvarade på en mycket låg nivå. Lövsågverken har försvunnit ett efter ett.
 • Alternativet till björk är oftast gran. Granens produktion är betydligt högre än björkens. Avsättning av grantimmer och granmassaved är god och har varit stabil under lång tid. Priserna är höga och i stort oberoende av kvalitet och dimension

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb