Frågelådan

Växer de barkgnagda stammarna lika bra?

18 februari 2020

Frågeställare
leif larsson
tisdag, 10 mars, 2020 - 07:17

Fråga

Hej!

Jag har en plantering, tallen har nått en höjd på ca 5 meter, i stort sett har ingen toppbetning förekommit, däremot barkgnap på stammarna på ca 1-2 meters höjd. Jag kan inte se någon skillnad i tillväxt på barkgnagda stammar, växer de lika bra?

Svar

Hej Leif!

Visst kan barkgnag påverka tillväxten hos träd. Innanför ytterbarken (men utanför veden) ligger bastbarken och kambiet som sköter näringstransport och tillväxt hos trädet. Det är inte ovanligt att dessa lager skadas vid barkgnag och när det händer påverkas alltså trädets förutsättningar för tillväxt på ett negativt sätt.

Hur stor effekten blir beror naturligtvis på barkgnagets omfattningen. Om det rör sig om enstaka, mindre gnag per träd blir effekten på tillväxten troligen väldigt liten, kanske inte ens mätbar. Då kan andra faktorer som trädets genetik, konkurrens med omgivande träd eller markens egenskaper ha större påverkan på tillväxten än själva barkgnagen. Om barkgnagen är mer omfattande kan effekterna för tallens tillväxt vara större, eftersom en större del av näringstillförseln stryps av. På sikt brukar träd kunna övervalla gnag som inte är allt för stora och på det sättet själv reparera skadan. Det värsta scenariot är såklart att träd ringbarkas, vilket medför att de dör.

Eftersom barkgnag på tall är betydligt mer ovanligt än skottbetning på tall, så har forskning i huvudsak ägnats åt det sistnämnda. Mig veterligen finns inte några publicerade studier av hur barkgnag påverkar tillväxten hos tall. Däremot pågår sådan datainsamling idag, så med tiden kommer vi att veta mera.

Mvh
Märtha Wallgren

Skogsforsk

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb