Frågelådan

Varför stiger timmerpriserna så kraftigt?

30 mars 2021

Frågeställare
Oscar L
tisdag, 30 mars, 2021 - 12:15

Fråga

Varför stiger priserna på timmer och virke så kraftigt 2020 o Q1 2021? I Kanada har de visst fyrdubblats och i Sverige varnas det om stigande priser, nu 40% på kort tid.

Svar

I samband med pandemins intåg så skedde det ett antal produktionsneddragningar på sågverk runtom i världen. Inte minst i Kanada och Ryssland som är de enda två länder som har en högre trävaruexport än Sverige. Efterfrågan höll sig mer stabil än först befarat och återhämtade sig relativt fort. Men underskottet av trävaror som redan hade uppstått på världsmarknaden visade sig svårt att hämta igen.

Efterhand som bristen på trävaror blev mer tydlig så ökade priserna kraftigt och fördubblades i USA under loppet av några veckor i augusti. Sen dess har efterfrågan på trävaror globalt överstigit utbudet och i konkurrensen om trävarorna som produceras och kommer ut ur sågverken så stiger priserna ytterligare för att säkra tillgången.

Läs gärna mer i våra marknadsrapporter här:

https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/rapporter-och-analyser/

Besvarat av:

Christian Nielsen

Marknadsanalytiker Trävaror

Skogsindustrierna

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb