Frågelådan

Varför slutar träden växa när det är försurat i marken?

26 januari 2018

Frågeställare
lisa siden
fredag, 9 februari, 2018 - 07:53

Fråga

Hej!

HJÄLP!! VARFÖR slutar de att växa när de är försurning eller försurat i marken?

Svar

Hej Liaa!

När pH-värdet sjunker påverkas markkemin på olika sätt. Exempelvis att tillgången på makronäringsämnen minskar och att koncentrationen av oorganiskt aluminium och andra tungmetaller ökar, vilket kan påverka växtligheten negativt. En del av försurningen beror på naturliga processer, där vegetationen och klimatet påverkar pH-värdet i marken.

Det är svårt att studera vilken effekt försurningen har på trädens tillväxt på lång sikt eftersom tillväxten också beror på andra faktorer som tillgången till kväve, vatten, klimatet, skogens skötsel, etc. Sammantaget har tillväxten i skogarna ökat sedan i början av 1900-talet. År 1987 lade man emellertid ut ett fältexperiment i Halland för att bl.a. separera och studera just försurningens effekter på skogens tillväxt. För perioden 1987-2001 kunde man i denna studie se att den tillförda försurningen påverkade skogens tillväxt negativt.

Mvh

Erika

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb