Frågelådan

Varför har löv- och barrskogar oftast olika sammansättningar av mikroorganismer?

11 september 2020

Frågeställare
Daron
fredag, 2 oktober, 2020 - 06:34

Fråga

Hej!

Varför har lövskogar och barrskogar oftast olika sammansättningar av mikroorganismer?

Svar

Hej Daron!

En stor fråga men ett kort svar; jag vill peka på två orsaker till skillnader i sammansättningen av mikroorganismer i barr- och lövskog: 

  1. Löv- och barrskog växer delvis på olika ställen, vi brukar kalla det ståndorter, med olika klimat, jordarter, fuktighet etc och det ger olika förutsättningar för organismer, från de stora träd till mikroorganismer.
  2. Skulle du sedan tänka dig löv- eller barrskog på samma ståndort så påverkar träden miljön och därmed möjligheterna för olika organismer. Så har lövskogen med sin lövförna, ljusinsläpp mm andra förutsättningar för mikroorganismer än i en barrskog. 

Därför blir sammansättningen av mikroorganismer olika, och det gäller även t ex floran. Nu påverkas sammansättningen av annat också, som t ex tidigare och nuvarande markanvändning.

Med vänlig hälsning

Eric

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb