Frågelådan

Varför dominerar örter i lövskog och ris i barrskog?

6 april 2021

Frågeställare
Albin
torsdag, 15 april, 2021 - 19:00

Fråga

Varför är det vanligare med örter i lövskog medan ris dominerar i barrskog?

Svar

En bra och intressant fråga! Dels beror det nog på att risen är bättre anpassade än de flesta örter att växa på näringsfattiga marker med lågt ph och dålig tillgång till kväve och fosfor. Detsamma gäller gran och särskilt tall som generellt klarar bättre att växa på sådana marker än de flesta lövträden. Så både barrträd och risen har en gemensam konkurrensfördel på magra (och torra) marker medan örter och lövträd har en bättre tillväxt på bördigare (och ofta fuktigare) skogsmark.

Även klimatet har en viss påverkan då risen och barrträden tål ett kärvare klimat än många örter och lövträd. Sedan tror jag också att risen som ju delvis är vintergröna (och även markmossor som väggmossa och husmossa som växer tillsammans med risen i barrskogen), inte klarar av förnafallet av stora löv på hösten lika bra som sommargröna örter som ju då har vissnat. Nedfallet av små barr däremot är inget problem för t ex blåbär och lingon. Risen är dessutom i regel mer ljuskrävande än många lövskogsörter och kan t ex inte växa i slutna bokskogar som är mörka på sommaren. Men även täta granplanteringar med hög bonitet är ofta för mörka för risen. Effekten av ljuset samverkar med bördigheten, då krontaket på mager mark inte kan sluta sig lika mycket som på bördig mark. En ljus tallskog på torr sand eller morän är därför idealisk för risen.

Besvarat av:

Jörg Brunet

Professor, SLU

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb