Frågelådan

Varför bly i kaffefilter?

7 januari 2021

Frågeställare
Lennart Johansson
måndag, 8 februari, 2021 - 21:15

Fråga

Jag har läst rapporten om bly i kaffefilter. Mängden varierade betydligt mellan de olika filtertyperna och lyckligtvis fanns det även en sort som var blyfri. Varför bly i filterpapper och vad kan man göra för att minska mängden?

Svar

Vid framställning av filterpapper så tillsätts inte bly. Bly och andra tungmetaller förekommer naturligt i naturen och även i träd. Ved innehåller naturligt små mängder av metaller, bland annat bly. Halten varierar beroende på var trädet har vuxit. För papper avsedda för kontakt med livsmedel finns kontrollsystem för att säkerställa att blyhalten är under gränsvärdet, vilket för bly är samma gränsvärde som för  dricksvatten i Sverige. Utan att ha hela bakgrunden går det inte att säga vad som orsakat det höga värdet för bly i kaffefiltren.

Besvarad av:

Kai-Yee Thim, direktör, produkter och produktsäkerhet, Skogsindustrierna

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb