Frågelådan

Var i Sverige växer den mest kvallitativa granen sett som konstruktionsmaterial?

23 januari 2019

Frågeställare
Henric Ericsson
onsdag, 6 mars, 2019 - 13:55

Fråga

Hej!

Var i Sverige växer den mest kvalitativa granen sett som konstruktionsmaterial?

Svar

Hej Henric!

 

Det bör först sägas att det finns många studier gjorda om sambandet mellan vedegenskaper och hållfasthet hos sågat granvirke. Med vedegenskaper menas exempelvis årsringsbredd, densitet, fuktighet, fiberriktning, cellväggarnas egenskaper samt kvistars placering, antal och storlek. Att från sådana forskningsresultat peka ut en särskild plats i Sverige som har det mest högkvalitativa granvirket är knappast någon som vågar sig på, bl a eftersom det lätt smyger sig in en del prestige i frågan. Det ”bästa” granvirket kan snarast sökas på beståndsnivån i granskogar belägna åtminstone från södra Norrland och söderut i Sverige. Med rätt växtplats, klimatläge och varsam skötsel bör ”höghållfasthetsvirke” kunna hittas i utvalda granbestånd inom hela området. 

 

För att sedan säga något om de samband som gäller så är hög densitet och en årsringsbredd 1,5-2 mm optimalt för hållfastheten. Densiteten vid en given årsringsbredden är högre för virke från södra Sverige än från norra Sverige eftersom andelen sommarved i årsringen är större i söder. För torr ved väger sommarveden ca 900 kg/m3 och vårveden ca 300 kg/m3. Virke med låg fuktkvot har högre hållfasthet och rakare fiberstruktur är naturligt nog hållfastare än snedfibrigt (växtvridet) virke. Ved med tjockare cellväggar ger högre hållfasthet och cellväggarnas mikrofibrillvinkel samverkar med elasticitetsmodulen (visar förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation hos ett material). De här båda egenskaperna kan beaktas när plank sågas ut ur stocken eftersom den märgnära s k ungdomsveden har tunnare cellväggar och ofördelaktigare mikrofibrillvinkel. Det finns sågningsmönster (postning) med s k märgfångare där det märgnära virket avlägsnas från utsågade plankor. Slutligen vad gäller kvistar så är naturligtvis väl utspridda, små och få kvistar fördelaktigare än tydligt markerade kvistvarv med många och stora kvistar. 

 

 

Hos organisationen Svenskt trä mer att hitta i ämnet. Se länk längre ner på sidan. 

 

Som lite kuriosa kan också en YouTube-film om ramsågning av högkvalitativ gran vara intressant. Det lilla sågverksföretaget heter Ansgarius Svensson och deras okantade granplank går främst till snickerier i Tyskland -således inte konstruktionsvirke. På företagets hemsida anges att de hämtar sitt timmer i ett område mellan Småland och Värmland samt viss timmerimport från Norge. Vid ett av mina besök på företaget uppgavs, vad gäller grantimmer, att kravet på årsringar med ”jämn utveckling” var svårast att uppfylla. De sista 50 årens skogsskötsel med 1-3 hårda gallringar under ett granbestånds livstid ger helt enkelt för stora svängningar av årsringsbredden.  Filmen finns på denna länk:https://www.youtube.com/watch?v=AbAyI3PVpLk

 

Vänliga hälsningar

 
Göran Peterson
LNU, Skog och träteknik

Länkar

https://www.svenskttra.se/om-tra/att-valja-tra/fran-timmer-till-planka/egenskaper-hos-barrtra/

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb